Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap

Säljare

BOKNING AV PLATSER

Alla försäljningsplatser för årets marknad är sålda! 

Säljarna ordnar egen hand desinficering vid sitt försäljningsställe.

Förhandsbokning:
Ni kan boka samma försäljningsplats som ni har 2021 genom att senast 15 mars 2022 till Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskaps konto FI48 5567 0740 0013 61. Betala 65€ (momsdel 12,58€) per försäljningsruta.

Vid inbetalningen måste försäljningsplatsens/platsernas nummer antecknas och också innehavare med telefonnummer.

Telefonförsäljning :
De platser som inte bokats av 2021 års innehavare senast 20 mars 2022 kommer som vanligt att säljas per telefon.

Platserna kan bokas per telefon 06-729 0022 varje måndagskväll i maj  kl 18.00 -21.00 samt måndagen 1 augusti 2022. Telefonsvarare inkopplad!

Obs!
Ni kan inte förhandsboka andra platser än dem som ni haft 2021. Om ni haft flera platser 2021 än ni behöver kan ni naturligtvis boka ett mindre antal 2022.

Betalda platser för 2020 har överförts till marknaden för 2021.

Karta över platser

Myyjät

PAIKKOJEN VARAUS

Kaikki tämän vuoden markkinoiden myyntipaikat on myyty!

Myyjät järjestävät oman desinfioinnin myyntipaikassaan.

Etukäteisvaraus:
Voitte varata saman(t) myyntipaikan(t) mitkä teillä oli v. 2021 maksamalla viimeistään 15. maaliskuuta 2022 Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskapin tilille FI48 5567 0740 0013 61. Hinta on 65€ (alv-osa 12,58€) / myyntiruutu.

Maksettaessa on myyntipaikan/-paikkojen numero(t) sekä haltija ja puhelinnumero ilmoitettava.

Puhelinmyynti:
Ne paikat, joita vuoden 2021 paikan haltija eivät ole varanneet viimeistään 20. maaliskuuta 2022, myydään tavalliseen tapaan puhelimitse.

Paikat voi varata puh. 06-729 0022 joka maanantai-ilta toukokuussa klo 18.00-21.00  sekä maanantaina 1. elokuuta 2022. Puhelinvastaaja kytketty!

Huom!
Ette voi etukäteisvarata muita paikkoja kuin ne, jotka teillä oli v. 2021. Mikäli teillä oli useampia paikkoja 2021 kuin mitä tarvitsette voitte luonnollisesti varata vähemmän v. 2022.

Vuoden 2020 osalta maksetut paikat on siirretty koskemaan vuotta 2021.

Myyntialueen paikat

 

Marknadsplats: Juthasvägen 34, 66900 Nykarleby
Telefon: (06)729 0022
Email: info@jnvbs.fi
FO nummer: 0229888-3