Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap

Säljare

BOKNING AV PLATSER

Nästa Juthbackamarknad hålls 23-24.8.2024.

Förfrågningar angående försäljningsplatser, kontakta Björn Palm.

OBS! Från och med 2024 är det inte längre tillåtet att ha husbilar och husvagnar på marknadsområdet på grund av skärpta bestämmelser från brandmyndigheterna.

Ni kan betala samma försäljningsplats/er som ni hade 2023 genom att senast den 15 mars 2024 göra en betalning till Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskaps konto FI48 5567 0740 0013 61. 
Betala 65€ (momsdel 12,58€) per försäljningsplats.

Vid inbetalningen måste försäljningsplatsens/platsernas nummer antecknas och också innehavare med telefonnnummer.

Ni kan inte betala andra platser än de ni haft 2023.
De platser som inte betalts av 2023 års innehavare senast 15 mars 2024 blir lediga till försäljning och kommer att säljas per tel. 044-236 2902 alla måndagar i maj kl 15.00 – 21.00 samt första måndagen i augusti 2024 kl 15.00 – 21.00.

Försäljningsplatserna är tillgängliga från och med torsdagen från kl. 12.
Husbilar och husvagnar hänvisas till intill liggande parkeringsområde.

Karta över platser

Myyjät

PAIKKOJEN VARAUS

Seuraava Juthbackamarkkinat järjestetään 23-24.8.2024. 

Myyntipaikoista koskvat tiedustelut, ota yhteyttä Björn Palmiin.

HUOM! Vuodesta 2024 alkaen markkinaalueella ei saa enää olla matkailuautoja ja asuntovaunuja paloviranomaisten tiukempien määräysten vuoksi.

Voitte maksaa vuodeksi 2024 saman/samat myyntipaikan/paikat jotka teillä oli vuonna 2023 maksamalla viimeistään 15.3.2024 Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskapin tilille FI48 5567 0740 0013 61.
Hinta on 65€ (alv-osa 12,58€) / myyntiruutu.

Maksettaessa on myyntipaikan/paikkojen numero(t) sekä haltija ja puhelinnumero ilmoitettava.

Ette voi maksaa muita paikkoja kuin ne jotka teillä oli vuonna 2023.
Paikat jotka aikaisemmat haltijat eivät ole maksanneet 15.3.2024 mennessä vapautuvat, ja myydään puhelimitse numerosta 044-236 2902 toukokuun jokaisena maanantaina klo 15.00 – 21.00 sekä elokuun ensimmäisenä maanantaina 2024 klo 15.00 – 21.00.

Pääsy myyntipaikoille torstaista klo 12 alkaen.
Matkailuautot ja asuntovaunut ohjataan viereiselle pysäköintialueelle.

Myyntialueen paikat

Marknadsplats: Juthasvägen 34, 66900 Nykarleby
Telefon: 044-236 2902
Email: info@jnvbs.fi
FO nummer: 0229888-3